MalayTranslate.com

Malay to English Translator
Hasil Carian: allah yang telah

Malay to English

allah yang telah

allah that had already, allah that has, allah which had, allah which has, allah who did, allah who has been, allah who has, allah who hath, allah who sent, god he has, god that had already, god that has, god that he has, god who has been, god who has, god who sent, him who hath, of him who has, which allah has, which god has

Other Mathes:
Malay English
allah god, of allah,
yang a, are, did, that, the, which, who,
telah been, had, has been, has, have been, have,

Other Mathes:
Malay English
allah yang telah allah that had already, allah that has, allah which had, allah which has, allah who did, allah who has been, allah who has, allah who hath, allah who sent, god he has, god that had already

Other Mathes:
yg kau punya, yg sudah kau, yg telah kalian, yg telah kau, youve
yang kamu telah lakukan, yang kau selesaikan, yang sudah ayah lakukan, yang telah anda lakukan, yg telah kalian lakukan
yg aku lakukan, yg aku telah, yg kumiliki, yg kupunya, yg telah aku
wapa yang kau lakukan, what are anda lakukan, what are kamu doing, ya apa yg kau buat, yang membunyikan
tlah, udah, ve telah, yang telah terjadi aku selalu, yg mejadi
what are anda, what are kamu, ya apa yg kau, yeah apa yang kau, yuan kamu masih
telah anda telah, terima kasih anak muda, yang awak pernah, yang sudah pernah, yg telah kau
yang, yeti, yg juga, yg memimpin, yg
viru shastrabhuddi, yang pernah kukunjungi, yang sudah ayah, yang telah aku, yg sudah aku
a
yg brilian, yg makan, yg punya, yg, zat
yeah what, yg bener aja, yg bener, yg memang, yuang
yg kau kerjakan, yg kau lakukan tu, yg kau lakukan, yg kau sedang buat, yg kaulakukan
yg telah kau, yg tuan, ykau, you aku ingin kamu, you seperti kamu
yang seharusnya kau lakukan, yang telah kamu, yg anda punya, yg kamu telah, yg seharusnya kamu
yang telah ayah, yeah dan anda, yg anda, yg kalian, yg terjadi kau

English Word Index:

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Malay Word Index:

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .