MalayTranslate.com

Malay to English Translator
Hasil Carian: edict

English to Malay

edict

dekrit, maklumat, masukkan, undang undang,

Other Mathes:
a decree, decree, edict, royal edict, the edict
edict no matter what, the edict no matter what
edict no matter, the edict no matter
edict no, the edict no
an edict issued in st
an edict issued in
an edict, any order, got our orders, i got orders, is the safe, there a command, there an order, there are injunctions, there order
me an edict issued in
me an edict
an edict from the authorities, i am just reading, i have just read, i only read
allah brings his command, allah delivers his command, allah give command, allah issues his edict, god brings his command, god gives his command, god issues his order
you must delivered the edict
edict too, orders too

English to English

edict
('/i/d/I/kt )
noun (n)

a formal or authoritative proclamation
formal atau bersifat otoriter proklamasi
source: wordnet30
a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge)
yang mengikat secara sah perintah atau keputusan memasuki di lapangan rekod (sebagaimana dikeluarkan oleh pengadilan atau hakim)
source: wordnet30
A public command or ordinance by the sovereign power; the proclamation of a law made by an absolute authority, as if by the very act of announcement; a decree; as, the edicts of the Roman emperors; the edicts of the French monarch.
publik perintah atau peraturan oleh pihak berkuasa kekuasaan; the maklumat tentang hukum dibuat oleh kuasa mutlak, seperti apakah itu sangat takdir pengumuman; sebuah titah; sebagai, i edicts/ aku dari roman kaisar; i edicts/ aku dari french monarch.
source: webster1913

English Word Index:

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Malay Word Index:

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .